VNPT SCHOOL

VNPT-SCHOOL là một hệ thống các ứng dụng phần mềm phục vụ tác nghiệp, điều hành và quản lý thông tin học sinh, giáo viên trong nhà trường; và là kênh trao đổi thông tin giữa nhà trường và Gia đình thông qua môi trường mạng Internet. Để cho dù là bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào, Nhà trường cũng có thể cập nhật thông tin, bảo đảm thông tin đó sẽ đến được với Học sinh và Phụ huynh học sinh một cách thường xuyên và cụ thể. (xem thêm...)

1 2 3
 • Sổ liên lạc điện tử
  Thông báo kết quả học tập, lỗi vi phạm của học sinh tới PHHS qua tin nhắn điện thoại.
  Tra cứu kết quả học tập của HS trên VNPT SCHOOL Portal và website của nhà trường.
 • Truy cập hệ thống qua Internet
  Cho phép giáo viên cập nhật điểm, hạnh kiểm, in phiếu điểm,... mọi lúc, mọi nơi.
 • An toàn dữ liệu
  Dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống máy chủ hiện đại của VNPT Đồng Nai.
  Dữ liệu được sao lưu thường xuyên và phục hồi đầy đủ khi có sự cố.
 • Tích hợp tốt với các phần mềm khác
  Nhập và xuất dữ liệu đến hệ thống VEMIS của Bộ GD&ĐT.
  Sao lưu dữ liệu ra Access, Excel.
 • Truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi.
 • Nhà trường được cung cấp miễn phí 01 website.
 • Tự động nhắn tin thông báo điểm, vắng mặt của học sinh cho PHHS.
 • Phần mềm được lập trình miễn phí và phát triển liên tục.
 • Hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình sẵn sàng 24/24.